Совети и консултации

Поддршка при реновирање и адаптација на постоечки простории/објекти. Тоа подразбира дека заедно со клиентот ќе поразговараме за идеите и дилемите кои ги има, па откако заедно ќе ги разгледаме потенцијалните проблеми околу зададениот простор, ќе ги понудиме нашите најдобри и најсоодветни решенија околу просторната организација, изборот на бои, па сè до изборот на теписи, керамика, бела техника и сл.