24
Мар

Системи на лизгачки/шибер врати

За разлика од традиционалните и вообичаени крилни врати (со шарки), системите на лизгачки врати овозможуваат маскимално искористување на просторот кој е резервиран за отворање на крилната врата. Во услови кога живееме во помали станбени единици чие уредување бара функционалност и флексибилност, примената на шибер врати помага во креирање на попријатен дом и овозможува повеќе различни опции за уредување на просторот; истовремено не се запоставуваат ниту естетските, ни функционални барања на членовите на семејството.

Доколку Ви треба совет за внатрешно уредување (2Д и/или 3Д/рендери),         побарајте нè.

„Примената на систем на лизгачки врати помага во креирање на пријатен дом, заштеда на простор и овозможува различни опции за уредување на просторот; истовремено не се запоставени ниту естетските, ни функционални барања на членовите на семејството”

“Pocket”/невидлива лизгачка врата vs „barn”/амбарска внатрешна преградна врата

Уредувањето на помали станови претставува предизвик, но и можност за креативност со цел да се постигне заштеда на простор. Во услови на лимитиран број на м² и број на соби (ограничен животен простор) отворањето и затворањето на класична крилна врата претставува проблем.

Решение на овој проблем се лизгачките врати. Порано постоеја врати кои се лизгаа исклучиво на ѕид, додека денешните модерни лизгачки врати овозможуваат и вградување на системи обложени со гипсени плочи, што по потреба може да ги направи невидливи и да создаде подобро чувство за просторот.

Доколку барате врата која штеди простор, постојат неколку опции:

 • Една опција е систем на „pocket“ или невидлива лизгачка врата, која лизга во ѕидот/ѕидовите и не зафаќа воопшто простор во собата.

 • Друга опција е т.н. „barn” или амбарска внатрешна преградна дрвена/стаклена врата, односно шибер систем кој го затвара преминот помеѓу две соби. Вообичаено овој систем го сочинуваат алуминиумска шина и сет тркалца и водилки.

Пред да се решите за едната или другата опција добро е да направите споредба на предностите и слабостите на двата системи: „pocket“ или невидливи лизгачки врати и „barn” т.е. амбарска внатрешна преградна дрвена/стаклена врата.


Најбитна предност на невидливи лизгачки врати т.н. „pocket“ е што се целосно скриени кога се отворени и не го покриваат/кријат ѕидот.


Предности и слабости на невидливи лизгачки врати т.н. „pocket“

Предности

 • Скриени кога се отворени
 • Лесен пристап
 • Зафаќаат малку простор
 • Не го покриваат/кријат ѕидот кога се отворени
 • Различни опции за самите врати
 • Се вклопуваат во различни стилови на внатрешно уредување

Слабости

 • Потешко се инсталираат
 • Потешки за одржување
 • Може да излезат од шина
 • Може да не се затвораат убаво
 • Слаба звучна изолација
 • Скапи се

Најголема слабост на амбарската внатрешна преградна дрвена/стаклена врата е што обезбедуваат лоша звучна и топлинска изолација.Предности и слабости на внатрешна преградна дрвена/стаклена врата т.е. „barn”

Предности

 • Лесно се инсталираат
 • Лесен пристап
 • Зафаќаат малку простор
 • Лесни за одржување
 • Не го покриваат/кријат ѕидот кога се отворени
 • Различни опции за самите врати
 • Се вклопуваат во различни стилови на внатрешно уредување

Слабости

 • Може да бидат тешки за отворање/затворање
 • Го покриваат/кријат ѕидот кога се отворени
 • Може да излезат од шина
 • Може да не се затвораат убаво
 • Не обезбедуваат звучна и топлинска изолација